Ships/Modules/Items for Railguns
MK1 Small Rifled Railgun
MK3 Small Rifled Railgun
MK5 Small Rifled Railgun
MK7 Small Rifled Railgun
MK9 Small Rifled Railgun
'Musket' Small Rifled Railgun
Caldari Navy Small Rifled Railgun
Federation Navy Small Rifled Railgun
Dread Guristas Small Rifled Railgun
Shadow Serpentis Small Rifled Railgun
Quafe Small Rifled Railgun
Coreli C-Type Small Rifled Railgun
Coreli B-Type Small Rifled Railgun
Coreli A-Type Small Rifled Railgun
Coreli X-Type Small Rifled Railgun
MK5 Medium Rifled Railgun
MK7 Medium Rifled Railgun
MK9 Medium Rifled Railgun
'Flintlock' Medium Rifled Railgun
Caldari Navy Medium Rifled Railgun
Federation Navy Medium Rifled Railgun
Dread Guristas Medium Rifled Railgun
Shadow Serpentis Medium Rifled Railgun
'Magnate' Medium Rifled Railgun
Corelum C-Type Medium Rifled Railgun
Corelum B-Type Medium Rifled Railgun
Corelum A-Type Medium Rifled Railgun
Corelum X-Type Medium Rifled Railgun
MK7 Large Rifled Railgun
MK9 Large Rifled Railgun
'Popper' Large Rifled Railgun
Caldari Navy Large Rifled Railgun
Federation Navy Large Rifled Railgun
Dread Guristas Large Rifled Railgun
Shadow Serpentis Large Rifled Railgun
'Poison' Large Rifled Railgun
Core C-Type Large Rifled Railgun
Core B-Type Large Rifled Railgun
Core A-Type Large Rifled Railgun
Core X-Type Large Rifled Railgun
MK9 Capital Rifled Railgun
'Trigger' Capital Rifled Railgun
Caldari Navy Capital Rifled Railgun
Federation Navy Capital Rifled Railgun
Dread Guristas Capital Rifled Railgun
Shadow Serpentis Capital Rifled Railgun
'Gold' Capital Rifled Railgun
Core C-Type Capital Rifled Railgun
Core B-Type Capital Rifled Railgun
Core A-Type Capital Rifled Railgun
Core X-Type Capital Rifled Railgun
Civilian Small Snubnosed Railgun
MK1 Small Snubnosed Railgun
MK3 Small Snubnosed Railgun
MK5 Small Snubnosed Railgun
MK7 Small Snubnosed Railgun
MK9 Small Snubnosed Railgun
'Dealer' Small Snubnosed Railgun
Federation Navy Small Snubnosed Railgun
Shadow Serpentis Small Snubnosed Railgun
Quafe Small Snubnosed Railgun
Coreli C-Type Small Snubnosed Railgun
Coreli B-Type Small Snubnosed Railgun
Coreli A-Type Small Snubnosed Railgun
Coreli X-Type Small Snubnosed Railgun
Civilian Medium Snubnosed Railgun
MK5 Medium Snubnosed Railgun
MK7 Medium Snubnosed Railgun
MK9 Medium Snubnosed Railgun
'Hustler' Medium Snubnosed Railgun
Federation Navy Medium Snubnosed Railgun
Shadow Serpentis Medium Snubnosed Railgun
'Magnate' Medium Snubnosed Railgun
Corelum C-Type Medium Snubnosed Railgun
Corelum B-Type Medium Snubnosed Railgun
Corelum A-Type Medium Snubnosed Railgun
Corelum X-Type Medium Snubnosed Railgun
MK7 Large Snubnosed Railgun
MK9 Large Snubnosed Railgun
'Swindler' Large Snubnosed Railgun
Federation Navy Large Snubnosed Railgun
Shadow Serpentis Large Snubnosed Railgun
'Poison' Large Snubnosed Railgun
Core C-Type Large Snubnosed Railgun
Core B-Type Large Snubnosed Railgun
Core A-Type Large Snubnosed Railgun
Core X-Type Large Snubnosed Railgun
MK9 Capital Snubnosed Railgun
'Broker' Capital Snubnosed Railgun
Federation Navy Capital Snubnosed Railgun
Shadow Serpentis Capital Snubnosed Railgun
'Gold' Capital Snubnosed Railgun
Core C-Type Capital Snubnosed Railgun
Core B-Type Capital Snubnosed Railgun
Core A-Type Capital Snubnosed Railgun
Core X-Type Capital Snubnosed Railgun
MK9 Barreled Capital Snubnosed Railgun
'Swindler' Barreled Capital Snubnosed Railgun
Federation Navy Barreled Capital Snubnosed Railgun
Shadow Serpentis Barreled Capital Snubnosed Railgun
'Poison' Barreled Capital Snubnosed Railgun
Core C-Type Barreled Capital Snubnosed Railgun
Core B-Type Barreled Capital Snubnosed Railgun
Core A-Type Barreled Capital Snubnosed Railgun
Core X-Type Barreled Capital Snubnosed Railgun